Om Företaget Frickscement är ett företag med långvariga traditioner inom betongbranschen. Fricks cementgjuteri startades 1951 och produktionen var i huvudsak betongblock och specialkonstruktioner som såldes till lokala byggare och återförsäljare. Produktfloran har allt eftersom utvecklats med kompletterande produkter som plattor, markstöd, trappor och betongplintar, Vår filosofi är att en stabil grundkonstruktion byggs av prima råvaror baserad på mångårig tradition och kompetens. Vi ger aldrig avkall på materialval, för att alltid kunna garantera våra produkters hållfasthet och tillförlitlighet. Vårt mått på kvalitet är att kunden ska vara nöjd. Lite historik 1952 Nils Frick startar bolaget och börjar tillverka betongblock och plattor 1974 Stig Frick tar över verksamheten 1980 Inleder tillverkning av trappor 1990 Börjar tillverkning av betongplintar 2004 Stefan Jepson förvärvar bolaget 2005 Installation och igångkörning av nytt silosystem för cement 2006 Automatisering av tillverkningsprocessen 2006 Beredning av nya lagerytor i anslutning till produktion 2006 Införskaffanden av tomt för nybyggnation av produktionshall 2007 Förvärv av trädgårdskonst i Sjöbo 2007 Start byggnation av ny produktionshall 2009 Ny produktionshall tas i drift 2010 Breddning av sortiment, ny rekrytering 2011 Ny produktion av 900 plintar och betongbord för industrivågar 2015 Montagematerial till betongfundament utvecklas 2020 Sverigetrappan lanseras 2021 Snabbsten introduceras på marknaden 2022 Utökning med ny produktionshall till totalt 2 000 kvadratmeter
Ursprunglig fabrik från 1952 Utökning av produktionsytorna med en ny hall - till totalt 2 000 kvm Fabriksdel invigd 2009
Frickscement AB - Osbyholm 3532 - 242 93 Hörby Telefon: 0415-31 13 50 / Fax: 0415-31 13 60 / E-post: info@frickscement.se