Stödmurar och Fundament

L-stöd 4kN/m^2

 

Stabil släntlösning för trädgårdsändamål.

stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor anpassas efter användningsområde och omgivning. Våra prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark.

 

Stödmurarna är dimensionerade och utförda enligt BKR 2003, SS-EN 15258 och SS-EN 13369.

De geotekniska förutsättningarna kan ibland erfordra särskild beräkning.

 

Fundament

 

Vi har standard plattor för fundament till tex värmepumpar. Integrerat hål för el och media. Passar inte vår standard så gör vi en specialanpassad till just dig - vi tar fram det mest kostnadseffektiva till dig!.

 

Exempel på gjutform för fundament - placering av hål är flexibel och vill du ha en annan storlek så löser vi det.

u

Tillbaka

Frickscement AB    -    Bagarevägen 10   -  242 33 Hörby   -   Besöksadress:   Osbyholm -  242 93 Hörby

Telefon: 0415-31 13 50  /  Fax: 0415-31 13 60  /  Mobil: 070-55 05 099  /  E-post: info@frickscement.se