VA-Betong
Produktblad VA-Rör L-Stöd
Brunnsring Slamavskiljare (trekammarbrunn) i stålfiberbetong Lantbruksrör Brunn muff Slutna tankar/ Urinbrunnar Lock
Pumpbrunnar Uppsamlings- brunnar Fördelnings- brunnar Fosforfällor Rör
 Du vet väl om att vi gärna skräddarsyr produkterna till dig. Du får gärna bifoga en bild/ritning u
Slamavskiljare (trekammarbrunn) i stålfiberbetong - låg bygghöjd
Slamavskiljare (trekammarbrunn) i stålfiberbetong - standard
u Tillbaka
En unik brunn på svenska marknaden, som med sin låga bygghöjd gör det enklare att placera.
SITAC Godkännandebevis Läggningsanvisningar slamav. 1 kbm 2 kbm 4 kbm 6 kbm
Brunnsring
Lantbruksrör
u Tillbaka
Brunn muff
u Tillbaka
Slutna tankar/Urinbrunnar
Läggningsanvisning sluten tank 2,6 kbm
u Tillbaka
Lock
Tillbaka u
Pumpbrunnar
Pumpbrunnarna är förborrade med in och utlopp samt uttag för kabelskyddsslang. Vi kan även leverera andra storlekar på pumpbrunnar. Pumpbrunnar kan även levereras kompletta med pumpar.
Tillbaka u
Uppsamlingsbrunnar Vi kan även tillverka större upsamlingsbrunnar efter önskemål!
u Tillbaka
Fördelningsbrunnar
Vi kan även tillverka fördelningsbrunnar efter önskemål!
Tillbaka u
Rör
Tillbaka u
Fosforfällor
Läggningsanvisningar Fosforfälla
Installationsanvisning Fosforfälla
1000x3100 1200x2950 1200x3400
u Tillbaka

Frickscement AB    -    Bagarevägen 10   -  242 33 Hörby   -   Besöksadress:   Osbyholm -  242 93 Hörby

Telefon: 0415-31 13 50  /  Fax: 0415-31 13 60  /  Mobil: 070-55 05 099  /  E-post: info@frickscement.se