VA-Betong

Slamavskiljare (trekammarbrunn) i stålfiberbetong - låg bygghöjd

Slamavskiljare (trekammarbrunn) i stålfiberbetong - standard

En unik brunn på svenska marknaden, som med sin låga bygghöjd gör det enklare att placera.

 

SITAC Godkännandebevis

Läggningsanvisningar slamav.

1 kbm

2 kbm

4 kbm

6 kbm

Brunnsring

Lantbruksrör

Brunn muff

Slutna tankar/Urinbrunnar

Läggningsanvisning sluten tank 2,6 kbm

Lock

Pumpbrunnar

Pumpbrunnarna är förborrade med in och utlopp samt uttag för kabelskyddsslang. Vi kan även leverera andra storlekar på pumpbrunnar. Pumpbrunnar kan även levereras kompletta med pumpar.

 

Uppsamlingsbrunnar

Vi kan även tillverka större upsamlingsbrunnar efter önskemål!

Fördelningsbrunnar

Vi kan även tillverka fördelningsbrunnar efter önskemål!

Rör

Fosforfällor

Läggningsanvisningar Fosforfälla

Installationsanvisning Fosforfälla

1000x3100

1200x2950

1200x3400

Frickscement AB    -    Bagarevägen 10   -  242 33 Hörby   -   Besöksadress:   Osbyholm -  242 93 Hörby

Telefon: 0415-31 13 50  /  Fax: 0415-31 13 60  /  Mobil: 070-55 05 099  /  E-post: info@frickscement.se