L-stöd 4kN/m^2

Stabil släntlösning för trädgårdsändamål.

Stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor anpassas efter användningsområde och omgivning. Våra prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark.

Stödmurarna är dimensionerade och utförda enligt BKR 2003, SS-EN 15258 och SS-EN 13369.

De geotekniska förutsättningarna kan ibland erfordra särskild beräkning.