Vår Historia

1951 - Nils Frick startar bolaget och börjar tillverka betongblock och plattor
1974 - Stig Frick tar över verksamheten
1980 - Inleder tillverkning av trappor
1990 - Börjar tillverkning av betongplintar
2004 -  Stefan Jepson förvärvar bolaget
2005 - Installation och igångkörning av nytt silosystem för cement
2006 - Automatisering av tillverkningsprocessen
            Beredning av nya lagerytor i anslutning till produktion
            Införskaffande av tomt för nybyggnation av produkthall
2007 - Förvärv av trädgårdskonst i Sjöbo
            Start byggnation av ny produktionshall
2009 - Ny produktionshall tas i drift
2010 - Breddning av sortiment, nyrekrytering
2011 - Ny produktion av 900 plintar och betongbord för industrivågar
2015 - Montagematerial till betongfundament utvecklas
2020 - Sverigetrapan lanseras
2021 - Snabbsten introduceras på marknaden
2022 - Utökning med ny produktionshall till totalt 2000 kvadratmeter